Marturii

  • Marturii despre minunile din viata Sfintei Ecaterina
    Marturii despre minunile din viata Sfintei Ecaterina

    10 Septembrie 2014

    Apărând cu tărie creştinismul, ajunge în faţa unui consiliu de cincizeci de filosofi păgâni, dintre cei mai iscusiţi, care aveau poruncă împărătească să o determine să se închine zeilor. În urma unei frumoase pledoarii pentru viaţa creştină, toţi filosofi